Kivitöiden toimitusehdot

1. Tarjous
Tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden, ellei tarjouksessa ole toisin määritelty.

2. Toimitustapa ja -aika
Myyjä vahvistaa toimitusajan tilaajalle suullisesti tai kirjallisesti. Toimitusaika riippuu vuodenajasta sekä paikallaan tehtävien kaiverrusten osalta vallitsevasta säätilasta. Toimitusaika alkaa siitä hetkestä kun kaikki työn suoritukseen tarvittavat tiedot ovat yksiselitteisesti selvillä. Mikäli toimitusaika muuttuu tai on poikkeuksellisen pitkä, tästä tiedotetaan asiakasta. Toimituksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa ovh-hinnastoa tai erikseen tekemäämme tarjousta.

3. Tilauksen hyväksyminen ja muuttaminen
Tilaajan on oltava hautapaikan haltija tai hänellä tulisi olla valtakirja antaa sitova
toimeksianto. Allekirjoituksellaan tilaaja vahvistaa laillisen oikeutensa toimeksiannon suorittamiseen. Samalla tilaaja vahvistaa tilaussopimuksessa annettujen tietojen oikeellisuuden.

4. Huomioon otettavaa
Kivitöihin, kuten esimerkiksi reunakivien oikaisusta johtuvasta haudan kunnostuksesta laskutetaan erikseen työn laajuuden mukaan. Hautausmaakohtaisen koristehiekan toimittaa seurakunta niille haudoille, joilla on haudanhoitosopimus. Muille haudoille koristehiekka on tilattava erikseen.

5. Takuu
Työ suoritetaan kaiverrus ja kivitöille yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti.

6. Reklamaatio
Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kuukauden (1kk) kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

7. Ylivoimainen este
Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.

8. Viivästyskorko ja perintäkulut
Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

9. Erimielisyyksien ratkaisu
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.